Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Grafika

Václav Hollar
(1607 Praha – 1677 Londýn)
podle Francise Cleyna
(1582 Rostock – 1658 Londýn)

Venuše přináší Aeneovi zbroj

lept, II. stav
1653
Ilustrace k dílu M. P. Vergilia: Aeneis
Značeno: F. Cleyn inv. W. Hollar fecit 1653
258 x 194 mm
H 2654