Muzeum v Šumperku

  • Umělecká historie
     |  Sklo

Upomínková holba na sokolský slet

kolem 1912
H 25746