Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Karl Brachtel ml.

Třemešské rybníky

olej na plátně
1930
30 x 45,2 cm
H 7969