Muzeum v Šumperku

  • Archeologie
     |  Lužická kultura

Torzo plastiky?

Keramický fragment, z vyboulené strany několik úzkých vpichů cca 1 cm hlubokých. Není vyloučeno, že se jedná o část nějaké hliněné plastiky či apliky na nádobě.
Materiál středně hrubý, hnědošedé barvy.
Foto G. Leite
délka 53 mm, šířka 27 mm, výška 20 mm
AS 11902
Lokalita slezské fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová) v Šumperku – Příčné ulici (výzkum 2008 J. Halama – M. Baják)