Muzeum v Šumperku

  • Umělecká historie
     |  Sklo

Svícen

počátek 20. století
H 2554