Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Grafika

Sv. Jan Křtitel

kolem roku 1850
mědirytina dle Q. Reiniho
35,2 x 27,7 cm
H 6378