Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Carl Thöndel

Šumperk od západu

olej na plátně
závěr 19. století
59 x 103 cm
H 17305