Muzeum v Šumperku

  • Archeologie
     |  Lužická kultura

Štípaná industrie II

Silicitový úštěp trapézovitého tvaru jako odpad z výroby štípaných kamenných nástrojů. Na jedné straně zachován původní povrch – kůra.
Foto G. Leite
délka 31 mm, šířka 8 mm, síla 5 mm
AS 12093
Lokalita slezské fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová) v Šumperku – Příčné ulici (výzkum 2008 J. Halama – M. Baják)