Muzeum v Šumperku

  • Archeologie
     |  Lužická kultura

Štípaná industrie I

Silicitový úštěp jako odpad z výroby štípaných kamenných nástrojů.
Na jedné straně stopy po úderech a odštěpování.
Foto G. Leite
délka 20 mm, šířka 14 mm, síla 4 mm
AS 11822
Lokalita slezské fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová) v Šumperku – Příčné ulici (výzkum 2008 J. Halama – M. Baják)