Muzeum v Šumperku

  • Umělecká historie
     |  Kov

Solnička

cín
přelom 18. – 19. století
H 14556