Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pravěká keramika

Slezská fáze lužické kultury

Baňatější nádobka se dvěma oušky (tzv. osudí) s výzdobou vertikálních žlábků – slezská fáze lužické kultury z kulturního komplexu popelnicových polí (pozdní doba bronzová, cca 950 – 750 př.n.l.).
foto G. Leite
A 34525
Výzkum pohřebiště v lokalitě Mohelnice – škrobárna.