Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Hugo Šilberský

Sídliště v Kozinově ul. v Zábřeze

kresba tuší na papíře
70. léta 20. století
420 x 290 mm
H 5008