Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Grafika

Václav Hollar
(1607 Praha – 1677 Londýn)

S. Iuliano d´Arba

lept
1665
cyklus Malé pohledy z okolí Janova
značeno: W. Hollar delin: et sculp:
60 x 98 mm
H 2826