Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Rudolf Kremlička

Radziwiłłów

olej na plátně
1916
74,5 x 97,5 cm
H 3871