Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Robert Spausta

Pohled na Zábřeh

kresba perem na papíře
1936
300 x 219 mm
H 3779