Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Otto Švestka

Pohled na Šumperk

akvarel na papíře
1963
31,6 x 61 cm
H 32187