Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Carl Thöndel

Pohled na Šumperk od severu

olej na plátně
50. léta 19. století
61 x 76,5 cm
H 17303