Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Karel Šustek

Pohled na Kosov

olejomalba na plátně
40. léta 20. století
38 x 56 cm
H 9992