Havelkovo muzeum v Lošticích

  • Historie
     |  Pohlednice

Pohled do údolí Třebůvky s domy na okraji Loštic, v pozadí objekty vlčické papírny

20. léta 20. století
vydal Josef Kovář v Lošticích
kolorovaná pohlednice
14 x 9 cm
H 4849