Muzeum Mohelnice

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Vlasta Ambrožová

Pivovar v Lošticích

olej na plátně
30. léta 20. století
73,5 x 89,5 cm
H 4070