Muzeum v Šumperku

  • Etnografie
     |  Perníkářské formy

Perníkářská forma z třešňového dřeva

18. století
Útěk sv. rodiny do Egypta. Monogram MG – pravděpodobně Matias Geschader.
12,6 x 12,8 x 3,6 cm
H 4218