Muzeum v Šumperku

  • Historie
     |  Pomocné vědy historické

Pečetidlo kanceláře starosty města Šumperka

mosaz, dřevo
19. století
délka: 8,5 cm, průměr: 3,2 cm
H 34004