Muzeum v Šumperku

  • Umělecká historie
     |  Kov

Pamětní pohár k prvním moravským zemským střeleckým závodům v Šumperku

1881
H 14019