Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pohřebiště lužické kultury

Osudí s jedním uchem (dvojhrob 14/15)

slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová)
Osudí s konickým hrdlem v okraji lehce prohnutým. Hrdlo přechází slabým odsazením do baňaté výdutě. Pres odsazení je posazeno pouze jedno ucho. Výduť zdobí mírně šikmé širší žlábky, pod nimi i nad nimi jsou horizontální pásy důlků a drobných zářezů. Povrch je tmavě šedé a hnědé barvy.
Dvojhrob č. 14/15 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1967).
foto G. Leite
A 34034
Rájec