Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pohřebiště lužické kultury

Osudí (hrob 5)

slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová)
Osudí se silně prohnutým hrdlem rozevírajícím se do okraje a do baňaté, stlačené výdutě. Nad lomem sedí dvě malá ouška nesoucí po 5 rýhách. Mezi uchy běží svazek 3 rýh a nad nimi a nad uchy jsou další 3 jemné žlábky. Výduť je třikrát hraněná. Jemný materiál je do hněda vypálený, povrch je hlazený, nese stopy tuhování.
Hrob č. 5 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1958).
foto G. Leite
výška 8,5 cm
A 33981
Rájec