Muzeum v Šumperku

  • Umělecká historie
     |  Kamenina

Omáčník

1922-1945
v. 9,5 cm, s. 23 cm
H 28946
Stará Role u Karlových Varů