Muzeum v Šumperku

  • Umělecká historie
     |  Porcelán

Omáčník

19. století
v. 14 cm, p. 26 cm
H 730
Březová