Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Malba

František Remeš

Od Sázavy

olej na dřevě
2003
24,0 x 35,5 cm
H 10257