Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Grafika

Orazio Borgianni (1575 Řím – 1616 Řím)
podle Raffaela Santiho (1483 Urbino – 1520 Řím)

Noe a synové při stavbě archy

lept
1615
198 x 277 mm
H 3307