Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Socha

Anonym

Model oltáře

dřevo, polychromie
18. století
výška 60 cm
H 19426