Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pravěká keramika

Lužická kultura

Vysoká etážovitá nádoba se dvěma uchy. Lužická kultura z kulturního komplexu popelnicových polí (mladší doba bronzová, cca 1250 – 950 př.n.l.).
foto G. Leite
A 33969
Výzkum mohylového pohřebiště v lokalitě Stavenice – Brabec (50. léta 20. stol.).