Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pravěká keramika

Laténské období

Větší zásobnicová nádoba s typickým vertikálním žlábkovaným povrchem a ovaleným okrajem – doba laténská – Keltové (mladší doba železná, cca 450 – 30 př.n.l.).
foto G. Leite
A 12549
Výzkum sídliště v lokalitě Mohelnice – ČSAD (70. léta 20. stol.).