Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Hugo Šilberský

Kulturní dům v Zábřeze

kresba tuší na papíře
70. léta 20. století
300 x 195 mm
H 5005