Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pravěká keramika

Kultura s moravskou malovanou keramikou

Keramická miska na vysoké nožce Kultury s moravskou malovanou keramikou z okruhu tzv. Lengyelského kulturního komplexu (mladší neolit, cca 4700 – 4000 př.n.l.).
Na nádobě jsou patrné plastické výčnělky – pupíky, které sloužily k lepšímu uchycení nádoby.
foto G. Leite
A 51394
Výzkum sídliště v lokalitě Mohelnice – cukrovar (50. léta 20. stol.).