Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pravěká keramika

Kultura s lineární keramikou IV

Jednoduchá keramická hlubší mísovitá nádoba 1. zemědělské kultury u nás – Kultury s lineární keramikou (starší neolit, cca 5500 – 5000 př.n.l.).
Na míse je patrná typická rytá liniová výzdoba.
foto G. Leite
A 42929
Výzkum sídliště v lokalitě Libivá – nadjezd (50. léta 20. stol.).