Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pravěká keramika

Kultura s lineární keramikou I

Jednoduchá keramická mísovitá nádoba 1. zemědělské kultury u nás – Kultury s lineární keramikou (starší neolit, cca 5500 – 5000 př.n.l.).
Na míse je patrná charakteristická rytá výzdoba tzv. notových značek.
foto G. Leite
Starý nález z dnes již neznámé lokality, Mohelnicko.