Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pravěká keramika

Kultura nálevkovitých pohárů III

Keramická nádobka s ven vykloněným a plasticky zdobeným okrajem – Kultura nálevkovitých pohárů (starší eneolit, cca 4000 – 3200 př.n.l.).
foto G. Leite
A 18476
Sídliště v lokalitě Mohelnice – Bartošovo pole.