Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pravěká keramika

Kultura nálevkovitých pohárů I

Keramická nádobka s vysokým ven vykloněným okrajem, který je charakteristický pro Kulturu nálevkovitých pohárů (starší eneolit, cca 4000 – 3200 př.n.l.).
Ev. č. M-III-57-1161
foto G. Leite
Sídliště v lokalitě Mohelnice – nadjezd.