Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

  • Dokumentační materiály
     |  Osobní předměty

Kniha B. Němcové Babička, ilustroval Adolf Kašpar

papír
1913
Vydala Česká grafická akciová společnost Unie.
AK 676

obrázek