Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Socha

Anonym

Jidáš Iškariotský

dřevo, polychromie
70. – 80. léta 18. století
výška 180 cm
H 21781