Havelkovo muzeum v Lošticích

  • Historie
     |  Fotografie

Jan Bubeník (1829 – 1910), malíř, herec a činovník JDO v Lošticích

1904
atelier Eduarda Bubeníka, Olomouc, Anglická 25
černobílá fotografie
10,7 x 16,5 cm
H 2740,3