Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Středověká keramika

Hrnec s uchem

vrcholný středověk
Hrnec soudkovitého tvaru, okraj je ve tvaru okruží, horní hrana kyjovitě zesílena, zakulacena; mírně prohnuté nízké hrdlo plynule přechází ve výduť, jejíž stěny nasedají přímo na rovné dno.
Ze spodní hrany okruží vybíhá páskové ucho, připínající se na největší výduť.
Zrnitý materiál vně i uvnitř dohněda vypálen.
Výzkum 1977 PhDr. V. Goš.
foto G. Leite
výška 17 cm, průměr ústí 13,5 cm
A 27006
Loštice, náměstí – nákupní středisko