Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Středověká keramika

Hrnec s mincemi

vrcholný středověk (15. století)
Středně vysoká štíhlá nádoba zhotovená z jemně plavené hlíny do okrova vypálené. Částečně rekonstruovaná.
Tělo je vejčité, pokryté vodorovnými žlábky, dno rovné a nese stopy po odřezání z hrnčířského kruhu. Hrdlo je esovitě dovnitř prohnuté, okraj je límcovitě prolamován.
Nalezl J. Stryk v r. 1966 – v nádobě se nacházelo několik desítek pražských grošů.
foto G. Leite
výška 13,5 cm, průměr ústí 9 cm, průměr dna 5,2 cm
H 2296
Postřelmov č.p. 153