Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Středověká keramika

Hrnec II

vrcholný středověk
Rekonstruovaný hrnec zhotovený z tuhové hlíny, engoba hnědé barvy.
Římsovitý okraj je 21 mm vysoký, nahoře zakulacený, vně zdobený vodorovnými žlábky. Hrdlo je dovnitř prohnuté, na podhrdlí je pás šikmých vrypů. Soudkovité tělo je zdobené nevýraznými vodorovnými žlábky.
Výzkum 1977 PhDr. V. Goš.
foto G. Leite
výška 22 cm
A 18458
Loštice, náměstí – č. p. 15