Muzeum v Šumperku

  • Umělecká historie
     |  Kov

Holba s víkem

cín
přelom 17. – 18. století
H 14694