Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Hugo Šilberský

Havlíčkova ulice v Zábřeze

kresba tuší na papíře
70. léta 20. století
285 x 190 mm
H 5003