Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Středověká keramika

Džbán

vrcholný středověk
Větší baňatý džbán zhotovený z hlíny promíšené tuhou, povrch je do hněda vypálen, místy s černými skvrnami.
Tělo je soudkovité, esovitě přechází v rovné hrdlo, pod okrajem je náznak límcovitého okraje. Na okraji je malá hubička. Z okraje vychází páskové ucho, které se připíná na největší výduť.
Získal archeolog. amatér H. Morawek v meziválečném období.
foto G. Leite
výška 29 cm, prům. ústí 14,5 cm, prům. podstavy 15 cm
A 124
Mohelnicko