Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

  • Zoologie

Dvojzoborožec velký

ZÚ 1621