Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Kurt Hallegger

Dvojice

kresba tuší na papíře
1929
H 6489