Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Robert Spausta

Dům Pod Podloubím

kresba perem na papíře
kolem roku 1936
298 x 219 mm
H 3775